ANUNȚ PUBLIC
Nr. 470 din 20.09.2023
20 septembrie, 2023 de
ANUNȚ PUBLIC
Irinel Urian
 


SC ROMCHIM PROTECT SRL cu sediul în comuna Filipești,nr. 340a, jud. Bacau, 
anunţă depunerea solicitării de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu nr. 03/14.10.2019 
actualizata in data de 04.11.2022, pentru desfasurarea activitatii în localitate Filipești,nr. 340a, județul Bacău.
Activitatea existenta se încadrează în anexa nr. 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale .
Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacau, str. Oituz, nr. 23, jud. Bacău, zilnic de luni-joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14.
Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău sau prin e-mail la office@apmbc.anpm.ro 

DIRECTOR,
HONGU EUGENIA