ANUNȚ PUBLIC
Nr. 597  din 05.12.2023
5 decembrie, 2023 de
ANUNȚ PUBLIC
Irinel Urian
 


SC ROMCHIM PROTECT SRL cu sediul în comuna Filipești,nr. 340a,  jud. Bacau, anunţă depunerea solicitării de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu nr. 03/14.10.2019 
actualizata in data de 04.11.2022, pentru desfasurarea activitatii  în localitate Filipești,nr. 340a,  județul Bacău.
Activitatea existenta se încadrează în anexa nr. 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale .
Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii  pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacau, str. Oituz, nr. 23, jud. Bacău, zilnic de luni-joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14.
Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău  sau prin e-mail la office@apmbc.anpm.ro 

DIRECTOR,
HONGU EUGENIA